Yeni Sayfa 1
 
MBYS entegrasyonuna ilişkin olarak Sağlık Müdürlüklerinden gönderilen yazılar  -  30.07.2020
 
Bilindiği üzere, Sağlık Bakanlığının talebiyle, sağlık müdürlükleri tarafından muayenehane, poliklinik ve merkezlere gönderilen yazılarla 1 Eylül 2020 tarihine kadar Muayene Bilgi Yönetim Sistemi’ne entegre olmaları gerektiği bildirilmiştir.
 
Söz konusu yazıların temelinde yer alan Sağlık Bakanlığı yazısının hukuka uygun olmadığı, meslektaşlarımızın hastanın açık rızası olmadan bu yazıda belirtilen amaçla sağlık verisi paylaşmasının suç oluşturacağı da vurgulanarak ilgili yazının yeniden değerlendirilmesi tarafımızdan talep edilmiştir.
 
Diğer yandan, kendilerine gönderilen yazılar nedeniyle meslektaşlarımızın ilgili makama verebilecekleri dilekçe taslağı da ekte paylaşılmıştır.
 
EKLER:
 
Muğla Dişhekimleri Odası - 2012
Bu Site Toplam Defa Ziyaret Edilmistir.