Yeni Sayfa 1
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi hizmeti ile ilgili duyuru  -  26.12.2013
 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı ve İşyeri
Hekiminden (OSGB’lerden) hizmet alınma zorunluluğu 01.01. 2014 itibariyle başlayacaktır.
Türk Dişhekimleri Birliği’nin bütün dişhekimlerini kapsayan bir ihaleyi yapması mevzuat
açısından mümkün olamamıştır.

Hizmetin Oda bölgelerinde alınması konusunda meslektaşlarımıza yardımcı olabilmek amacı
ile İstanbul Dişhekimleri Odamız tarafından hazırlanan ekteki "Hizmet Sözleşmesi ve Teknik
Şartname" Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş ekte listesi bulunan firmalara gönderilerek
alınacak tekliflere göre en uygun firma meslektaşlarımıza duyurulabilir.

OSGB’lerden kendi imkanları ile hizmet alacak meslektaşlarımız bu "Hizmet Sözleşmesini ve
Teknik Şartname" yi esas alarak mevzuata uygun hizmet almaları mümkün olabilecektir.

Ayrıca;6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlenen işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini almalarıyla ilgili olarak desteklenmesine ilişkin yönetmelik, 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmeliğe göre SGK tarafından sağlanacak destekten Türkiye genelinde ondan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin işverenleri yararlanır. Dişhekimi muayenehaneleri ile poliklinik ve merkez gibi yerler tehlikeli sınıfta değerlendirilmiştir. Bunlardan çalışanı ondan az olanlar iş sağlığı ve güvenliği hizmetleriyle ilgili destekten yararlanabilecektir.

Desteğin miktarı işyerinde çalışan sigortalı sayısı ve ay içindeki çalışma gününe göre belirlenir. Çalışan başına günlük miktarı 16 yaşından büyük sigortalılar için belirlenen prime esas kazanç alt sınırının günlük tutarının %1,4’üdür. 2014 yılı ilk altı ayı için bu miktar (35,02*1,4/100=) 0,49 TL’dir. Muayenehanede iki çalışanı olduğu ve 30 gün prim ödendiği takdirde aylık (0,49*2*30=) 29,42 TL destek verilecektir.

Destek, SGK tarafından her üç ay sonunda bir hesaplanarak işverene ödenecektir. İşverenin SGK’ya prim borcu varsa bu destek borca mahsup edilebilecektir.

Destekten yararlanabilmek için İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği uyarınca hizmet sunucusu kabul edilen yerlerden birinden hizmet alınması için sözleşme yapılmış olması ve SGK’ya başvurulması gerekir. Yönetmelik 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girecektir. Söz konusu başvurunun şimdiden yapılarak o tarihten sonra uygulamaya konulması istenebileceği gibi anılan tarihten sonra da başvuru yapılabilir. Başvuru için ekteki örnek dilekçe kullanılabilir.

EKLER :

1-İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik

2- İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

3-Başvuru dilekçesi örneği

Odamıza gelen teklifler aşağıda belirtilmiştir.

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ 
HİZMET SÖZLEŞMESİ ve ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ 
TEKNİK ŞARTNAMESİ

ADA OSGB TEKLİFİ;

CANKURTARAN OSGB TEKLİFİ;

DUYUM OSGB TEKLİFİ;

ALTINIŞIK OSGB TEKLİFİ;

BEYAZ YAKA OSGB TEKLİFİ;

MAVİ DENİZ OSGB TEKLİFİ;

MUĞLA'DA HİZMET VEREN OSGBLERİN LİSTESİ

Saygılarımızla.

Muğla Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu
 
Muğla Dişhekimleri Odası - 2012
Bu Site Toplam Defa Ziyaret Edilmistir.